Fiery Hot Folders

Navigatie verbergen of weergevenVorige onderwerpVolgende onderwerpDelenAfdrukkenPDF

Fiery Hot Folders

De toepassing Fiery Hot Folders biedt een snelle en geautomatiseerde methode voor het verzenden van bestanden naar een Fiery server met vooraf gedefinieerde instellingen. Hiermee wordt voorkomen dat u herhaaldelijk dezelfde opties voor meerdere taken of veelgebruikte opmaakmodellen moet instellen.

U kunt met de toepassing zoveel overdrachtmappen maken als u wilt, elk met een verschillend profiel van afdrukinstellingen voor een specifiek type uitvoer. U wijst aan elke overdrachtmap een taakactie toe die bepaalt hoe de Fiery server de taak verwerkt, waardoor het afdrukproces verder wordt gestroomlijnd. Met een overdrachtmap kunt u bestanden rechtstreeks naar de Fiery server verzenden zonder de toepassing te starten waarin de bestanden zijn gemaakt. Aangezien een overdrachtmap op een netwerk kan worden gedeeld, is dit een eenvoudige manier om taken door te sturen zonder de toepassen te installeren op het systeem van de ontvanger. Wanneer u Hot Folders op een systeem installeert, bevindt elke overdrachtmap die u maakt zich als een bijzondere map op de vaste schijf en bevat deze alle bestanden en submappen waarin informatie over uw taken is opgeslagen.

Een map wordt beschouwd als overdrachtmap als deze:

 • is verbonden met een Fiery server

 • wordt gecontroleerd door de toepassing Hot Folders

 • is geconfigureerd met vooraf gedefinieerde afdrukopties (optioneel)

 • is geconfigureerd met inslaginstellingen (optioneel)

 • is geconfigureerd met bestandsfilters en toepassingsspecifieke indelingen (optioneel).

Het softwareproces van Hot Folders wordt op de achtergrond uitgevoerd en controleert de actieve overdrachtmappen doorlopend op nieuwe taken die moeten worden afgedrukt of verwerkt. De taakactie die is opgegeven voor de overdrachtmap, bepaalt hoe de Fiery server de taak verwerkt.

Hot Folders controleert alle overdrachtmappen die lokaal op uw systeem zijn gemaakt, maar controleert geen overdrachtmappen die op andere systemen zijn gemaakt.

Hot Folders bevat de volgende onderdelen:

 • Fiery Hot Folders Console: biedt toegang tot uw overdrachtmappen en geeft samenvattingsinformatie over de locatie, taakactie en huidige instellingen voor elke overdrachtmap.

 • Status & Logboek: hier wordt de status van actieve bestanden gecontroleerd en kunt u het logboek weergeven van alle bestanden die worden verwerkt via uw overdrachtmappen.

 • Taakeigenschappen: hier hebt u toegang tot de afdrukopties, inclusief taakvoorkeuzen, en inslagsoftware.

 • Invoerindelingen: hier hebt u toegang tot filters en toepassingsspecifieke afdrukinstellingen, die u via een overdrachtmap kunt instellen zonder de oorspronkelijke toepassing te openen of te installeren.

 • Preflight-instellingen: hier hebt u toegang tot Preflight, waarmee u verzonden taken kunt controleren op fouten voordat u deze afdrukt.

 • Reservekopie maken en terugzetten: hier kunt u een back-up maken en terugzetten van de overdrachtmappen die zich op uw computer bevinden.

Gebruiksrechtovereenkomst