Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Fiery Hot Folders

Aplikace Fiery Hot Folders poskytuje rychlý a automatizovaný způsob zasílání souborů na server Fiery server s předdefinovaným nastavením, díky níž není třeba opakovaně nastavovat stejné možnosti pro několik úloh nebo pro často používaná rozložení.

Tato aplikace umožňuje vytvořit libovolný počet sledovaných složek, z nichž každá může nabízet jiný profil nastavení tisku pro konkrétní typ výstupu. Pro každou sledovanou složku přiřadíte akci úlohy, která určuje, jakým způsobem server Fiery server zpracovává danou úlohu, což dále zjednodušuje proces tisku. Pomocí sledovaných složek můžete odeslat soubory přímo na server Fiery server, aniž by bylo nutné spustit aplikaci, v níž byly soubory vytvořeny. Vzhledem k tomu, že sledované složky lze sdílet v rámci sítě, představují snadný způsob pro předávání úloh bez nutnosti instalace příslušné aplikace v systému příjemce. Pokud v systému nainstalujete aplikaci Hot Folders, libovolná sledovaná složka, kterou vytvoříte, je uložena jako speciální složka na pevném disku a obsahuje všechny soubory a podsložky obsahující informace o vašich úlohách.

Složka je považována za sledovanou, je-li:

 • Připojena k serveru Fiery server

 • Monitorována aplikací Hot Folders

 • Nakonfigurována s předdefinovanými možnostmi tisku (volitelné)

 • Nakonfigurována s nastaveními vyřazování (volitelné)

 • Nakonfigurována s filtry souborů a formáty specifickými pro jednotlivé aplikace (volitelné).

Procesy softwaru Hot Folders jsou spuštěny na pozadí a nepřetržitě sledují, zda aktivní sledované složky neobsahují nové úlohy k tisku nebo zpracování. Akce úlohy určená pro sledovanou složku určuje, jakým způsobem server Fiery server zpracuje danou úlohu.

Aplikace Hot Folders monitoruje všechny sledované složky vytvořené lokálně ve vašem systému, ale nemonitoruje sledované složky vytvořené v jiných systémech.

Aplikace Hot Folders zahrnuje následující moduly:

 • Konzola Fiery Hot Folders – Poskytuje přístup ke sledovaným složkám a přehledné informace o umístění, akci úlohy a aktuálním nastavením pro každou sledovanou složku.

 • Stav a protokol – Monitoruje stav zpracovávaných souborů a umožňuje zobrazení protokolu všech souborů zpracovaných prostřednictvím vašich sledovaných složek.

 • Vlastnosti úlohy – Poskytuje přístup k možnostem tisku, včetně předvoleb úloh a softwaru pro vyřazování.

 • Vstupní formáty – Poskytuje přístup k filtrům a nastavením tisku pro jednotlivé aplikace, které lze nastavit prostřednictvím sledované složky, aniž by bylo třeba spouštět nebo instalovat původní aplikaci.

 • Nastavení předtiskové kontroly – Poskytuje přístup k předtiskové kontrole, jejímž povolením je možné před zahájením tisku zkontrolovat, zda odeslané úlohy neobsahují chyby.

 • Zálohování a obnovení – Umožňuje zálohovat a obnovit sledované složky, které jsou uloženy ve vašem počítači.

Podmínky použití