Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Zálohování a obnova

Funkce Zálohování a obnova umožňuje vytvořit zálohu všech sledovaných složek v systému a jejich nastavení.

Pomocí funkce Zálohování a obnova můžete provádět následující akce:

  • Vytvořit jednotlivou zálohu, kterou pak můžete použít k obnovení sledovaných složek a jejich nastavení.

  • Vytvořit archiv zálohy, který můžete použít k tomu, abyste se vrátili ke sledovaným složkám a jejich nastavení z určitého data.

  • Zkopírovat sledované složky a jejich nastavení do jiného systému nebo skupiny systémů. (Tímto způsobem můžete pro uživatele, kteří spolupracují nebo sdílejí sledované složky v síti, rychle vytvořit sledované složky se stejným nastavením.)

Proces zálohování vytvoří kopie všech sledovaných složek v komprimovaném souboru (.fbf), který obsahuje všechny sledované složky v systému včetně následujících nastavení:

  • Nastavení Sledovaná složka (Název složky a Popis)

  • Nastavení Síť (Název serveru a Akce úlohy)

  • Nastavení Vlastnosti úlohy (libovolná nastavení tisku nebo vyřazování nakonfigurovaná pro danou sledovanou složku)

  • Nastavení Vstupní formáty (libovolné filtry a formáty specifické pro konkrétní aplikace, které jsou nakonfigurovány pro danou sledovanou složku)

Při zálohování je zachován stav sledované složky (aktivovaná nebo deaktivovaná).

Pokud vytvoříte zálohu sledovaných složek, můžete tyto sledované složky a jejich nastavení obnovit v původním nebo jiném systému. Obvykle chcete obnovit sledované složky do stejného umístění, jinak aplikace Hot Folders vytvoří duplicitní sledované složky se stejným názvem, které se zobrazí v okně Konzola Fiery Hot Folders.

Důležité: Pokud jste vytvořili zálohu pomocí funkce Zálohování a obnova, můžete tuto zálohu použít k obnovení odstraněné sledované složky, která byla v této záloze zahrnuta, nikoli k obnovení původních souborů odeslaných úloh.

Zálohování původních souborů

Záloha nezahrnuje původní soubory uložené v pomocných složkách aplikace Hot Folders. Ve výchozím nastavení se právě zde archivují původní soubory.

Chcete-li vytvořit zálohu původních souborů pro případ, že je sledovaná složka odstraněna, můžete zadat umístění mimo sledovanou složku.

Důležité: Pokud zadáte jiné umístění, budou v tomto společném umístění uloženy všechny původní soubory ze všech sledovaných složek.

Místo složky automaticky vytvořené aplikací Hot Folders můžete zadat jiné umístění pro archivaci původních souborů, a to nastavením možnosti Uložit původní soubory do v okně Předvolby. Pokud zadáte jiné umístění, budou v tomto společném umístění uloženy všechny původní soubory ze všech sledovaných složek. Další informace naleznete v části Nastavení předvoleb pro sledované složky.

Podmínky použití