Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Použití předvoleb

Předvolby jsou k dispozici v okně Vlastnosti úlohy. Předvolby úloh jsou dostupné v seznamu Předvolby společně s názvy uložených předvoleb a možnostmi jako Uložit předvolbu, Správa místních předvoleb, Výchozí nastavení a Předvolby serveru.

Můžete zvolit jednu z předvoleb úlohy ze seznamu nebo vytvořit novou předvolbu na základě aktuálních možností zvolených v okně Vlastnosti úlohy. Pokud úloha aktuálně nepoužívá předvolbu, bude pole předvolby prázdné a v nastavení Předvolby se nezobrazí žádný text. Všechny vlastnosti zobrazují úvodní výchozí nastavení. Je-li vybrána předvolba úlohy, jsou všechna nastavení aktualizována tak, aby odpovídala této uložené předvolbě. Při jakékoli změně nastavení tisku se seznam Předvolby vynuluje.

Existují dva typy předvoleb úlohy:

 • Místní předvolby jsou uloženy v místním počítači uživatele a nesdílí se s ostatními uživateli. Místní předvolby jsou neustále k dispozici v okně Vlastnosti úlohy. Zůstanou uloženy na místním pevném disku, dokud je neodstraníte.

 • Předvolby serveru se ukládají na serveru Fiery server a sdílí se s ostatními uživateli serveru Fiery server.

  Je-li pro sledovanou složku vybrána předvolba serveru, vlastnosti úlohy zobrazené v okně Konzola Fiery Hot Folders obsahují název předvolby a odpovídající nastavení. Pro předvolby serveru tlačítko Aktualizovat aktualizuje zobrazení pomocí aktuálních nastavení serveru Fiery server. U sledovaných složek můžete rovněž povolit automatickou aktualizaci zobrazení nastavení předvoleb serveru v určeném časovém intervalu. Další informace naleznete v části Nastavení předvoleb pro sledované složky.

Pokud jste k serveru Fiery server přihlášeni jako správce, můžete v aplikaci Command WorkStation vytvořit, upravit, přejmenovat, publikovat nebo odstranit předvolbu serveru nebo zrušit její publikování. V aplikaci Hot Folders je možné uložit místní předvolbu pouze v okně Vlastnosti úlohy.

Vytvoření místní předvolby

Místní předvolbu můžete vytvořit výběrem nastavení v okně Vlastnosti úlohy a jejich následným uložením v seznamu Předvolby. Místní předvolby a předvolby serveru jsou v seznamu Předvolby uvedeny samostatně a odděleny oddělovacími řádky.

 1. V okně Konzola Fiery Hot Folders dvakrát klikněte na sledovanou složku. Zobrazí se okno Nastavení sledovaných složek.
 2. Kliknutím na příkaz Definovat v nabídce Vlastnosti úlohy otevřete okno Vlastnosti úlohy.
 3. Podle potřeby upravte nastavení tisku na každé kartě.
 4. V části Předvolby klikněte na tlačítko Uložit předvolbu.
 5. Vyberte Místní předvolby.
 6. Zadejte popisný název předvolby a klikněte na tlačítko Uložit.
Předvolba bude přidána do seznamu dostupných předvoleb. Místní předvolby jsou neustále k dispozici v okně Vlastnosti úlohy. Zůstanou uloženy na místním pevném disku, dokud je neodstraníte.

Úprava místní předvolby

Místní předvolbu je možné upravit.

 1. V okně Konzola Fiery Hot Folders dvakrát klikněte na sledovanou složku. Zobrazí se okno Nastavení sledovaných složek.
 2. Výběrem příkazu Definovat v nabídce Vlastnosti úlohy otevřete okno Vlastnosti úlohy.
 3. V části Předvolby vyberte možnost Správa místních předvoleb.
 4. Vyberte předvolbu, kterou chcete upravit.
 5. Změňte nastavení tisku. (Pole Předvolby pak bude prázdné.)
 6. Vyberte možnost Uložit předvolbu v seznamu Předvolby.
 7. Zadejte stejný název předvolby a pak předvolbu uložte kliknutím na tlačítko Uložit.
 8. Kliknutím na tlačítko OK nahradíte aktuální předvolbu se stejným názvem.

Odstranění a přejmenování místní předvolby

Předvolby je možné odstranit nebo přejmenovat.

 1. V okně Konzola Fiery Hot Folders dvakrát klikněte na sledovanou složku. Zobrazí se okno Nastavení sledovaných složek.
 2. Kliknutím na příkaz Definovat v nabídce Vlastnosti úlohy otevřete okno Vlastnosti úlohy.
 3. V části Předvolby vyberte možnost Správa místních předvoleb.
 4. Vyberte předvolbu a pak proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li předvolbu odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit.

  • Chcete-li předvolbu přejmenovat, klikněte na tlačítko Přejmenovat, zadejte popisný název pro danou předvolbu a pak klikněte na tlačítko Uložit.

Podmínky použití