Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Řešení potíží s aplikací Hot Folders

V případě potíží s aplikací Hot Folders je k dispozici několik možností jejich řešení.

Fiery server nereaguje

Proveďte následující akce pro řešení potíží:
 • Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

  Je možné, že tiskárna byla vypnuta nebo byla aktivována funkce úsporného režimu.

 • Ověřte, zda je tiskárna připojena.

  Pokud správce nebo operátor vybral možnost Pozastavit tisk, tisková úloha nebude pokračovat, dokud není vybrána možnost Obnovit tisk.

 • Zkontrolujte, že je Fiery server umístěn na síti.

  Další informace naleznete v části Připojení sledované složky k serveru Fiery server.

 • Ověřte, zda nedošlo ke změně nastavení Název serveru nebo IP adresa.

  Pokud došlo ke změně nastavení IP adresa nebo Název serveru, je možné, že správce bude muset upravit vlastnosti složky a znovu provést připojení k novému názvu nebo IP adrese. Další možností je připojit se k jinému produktu Fiery server. Další informace naleznete v části Připojení stávající sledované složky k jinému serveru Fiery server.

Sledovaná složka se nemůže připojit k serveru Fiery server

Zkontrolujte následující:
 • Ověřte, zda je server Fiery server zapnutý.

 • Ověřte, zda sledovaná složka je aktivována.

 • Ověřte, zda není povolena možnost Zastavit všechny sledované složky.

  Pokud vyberete možnost Zastavit všechny sledované složky, úlohy nejsou zpracovány a všechny sledované složky jsou zakázány, dokud neprovedete jejich opakované spuštění. Všechny přidané sledované složky jsou zakázány. Další informace naleznete v části Zastavení a restartování všech sledovaných složek.

 • Je-li sledovaná složka aktivována, zkuste otevřít připojení pomocí jiného nástroje, jako je například aplikace Command WorkStation.

  Pokud se jiný nástroj nepřipojí, je možné, že došlo k potížím se serverem Fiery server. Pokud tato situace nastane, ověřte, zda připojení je platné. Otevřete okno vlastností složky a změňte IP adresu na název serveru.

 • Pokud používáte systém Mac OS a chcete se připojit pomocí názvu serveru, ověřte, zda je v systému konfigurována funkce Hledat názvy DNS. Pokud tato funkce není nakonfigurována, použijte IP adresu pro server Fiery server. Chcete-li povolit funkci Hledat názvy DNS, obraťte se na správce sítě.

V okně Konzola Hot Folders chybí sledovaná složka

Dbejte na to, abyste k přejmenování sledovaných složek používali okno Konzola Fiery Hot Folders, a nikoli plochu. Další informace naleznete v části Přejmenování sledované složky.

Původní soubor zmizel

Je možné, že původní soubor byl přesunut, aniž byla vytvořena jeho kopie. (Přetáhnete-li soubor do sledované složky ve stejném diskovém oddílu jako zdrojový soubor, bude soubor přesunut, nikoli zkopírován.)

Ověřte obsah pomocných složek. Další informace naleznete v části Přístup k původním souborům úlohy.

Úloha se nezdařila

Je možné, že vlastnosti složky neodpovídají souboru a složka nepodporuje daný typ souboru.

 1. V protokolu zkontrolujte stav souboru.
 2. Ověřte, zda vlastnosti složky odpovídají danému souboru a zda jste nestáhli soubor, který není složkou podporován. Pokud například stáhnete soubor JPEG do sledované složky nakonfigurované pro filtr JDF, zpracování úlohy se nezdaří.

Zachování optimálního výkonu

Pro nejlepší výkon v hektickém prostředí doporučujeme následující pokyny.

 • Aplikaci Fiery Hot Folders nainstalujte do samostatného počítače, nikoli na Fiery server.
 • Používejte Fiery Hot Folders na počítači Fiery server. Sledujte však dostupné místo.
 • Jednotku E: Fiery server nepoužívejte jako Fiery Hot Folders. Jednotka E: je využívána systémem Fiery k ukládání tiskových úloh ve frontách, rastrových obrázků, modulu Paper Catalog atd.
 • V konzole Fiery Hot Folders nastavte krátký časový interval pro vymazání úloh. Upravit > Předvolby (Windows) nebo Fiery Hot Folders > Předvolby (Mac OS) a vyberte krátký interval pro Vymazat původní soubory:.
Podmínky použití