Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Zobrazení oken Stav a Protokol

Konzola Fiery Hot Folders zobrazuje průběh aktuálně zpracovávaných úloh a protokol dokončených úloh.

 • Okno Stav zobrazuje průběh pro soubory zpracovávané prostřednictvím sledované složky.

 • Okno Protokol zobrazuje úplný protokol všech zpracovaných úloh.

Po dokončení zpracování je soubor přesunut do pomocné složky a úloha se zobrazí v okně Protokol.

Zobrazení průběhu zpracování úlohy sledované složky

Okno Stav zobrazuje průběh pro soubory zpracovávané prostřednictvím sledované složky.

 1. V okně Konzola Fiery Hot Folders klikněte na položku Stav a protokol.
 2. Klikněte na kartu Stav.
 3. V nabídce Zobrazit pro klikněte na jednu z následujících položek:
  • Chcete-li zobrazit stav pro všechny sledované složky, klikněte na položku Všechny servery.

  • Chcete-li zobrazit stav pro konkrétní Fiery server, vyberte jej.

Zobrazení protokolů sledovaných složek

Okno Protokol zobrazuje úplný protokol všech zpracovaných úloh.

 1. V okně Konzola Fiery Hot Folders klikněte na položku Stav a protokol.
 2. Klikněte na kartu Protokol.
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li zobrazit protokol pro všechny sledované složky, vyberte možnost Všechny sledované složky v nabídce Zobrazit pro.

  • Chcete-li zobrazit protokol pro konkrétní sledovanou složku, vyberte tuto složku v nabídce Zobrazit pro.

  • Chcete-li zobrazit všechny úlohy, klikněte na položku Celý protokol.

  • Chcete-li zobrazit pouze úlohy, u nichž se nezdařilo zpracování nebo tisk, klikněte na položku Protokol chyb.

Zobrazení podrobností o chybě sledované složky

Podrobnosti o chybě a další relevantní informace se zobrazují v dolní části okna Protokol.

Pokud se zpracování úlohy nezdaří, zobrazí se vedle názvu úlohy indikátor výstrahy.

 1. V okně Konzola Fiery Hot Folders klikněte na položku Stav a protokol a pak klikněte na kartu Protokol.
 2. Vyberte neúspěšnou úlohu v okně Protokol.

Vymazání okna Protokol

Je-li okno Protokol příliš plné, můžete jeho obsah vymazat.

 1. Klikněte na ikonu Stav a protokol a pak klikněte na kartu Protokol.
 2. Klikněte na tlačítko Vymazat vše.
 3. Po zobrazení výzvy klikněte na tlačítko Ano.
Podmínky použití