Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Konzola Fiery Hot Folders

Konzola Fiery Hot Folders umožňuje přístup ke sledovaným složkám a přehledným informacím o umístění, akci úlohy a aktuálním nastavením pro každou sledovanou složku.

Konzola Fiery Hot Folders poskytuje přístup k funkci Stav a protokol, která otevře samostatné okno, v němž lze monitorovat a sledovat všechny úlohy zpracované prostřednictvím sledované složky.

Tato konzola zahrnuje následující položky:

  • Nabídky – poskytují příkazy pro vytváření a správu sledovaných složek, nastavení předvoleb a přístup k funkci Zálohování a obnova.
  • Hlavní panel – poskytuje rychlý přístup k většině příkazů v nabídkách a také k funkci Stav a protokol.
  • Seznam serverů – uvádí všechny připojené servery Fiery servers a přidružené sledované složky. Seznam serverů lze rozbalit a sbalit tak, aby se zobrazily nebo nezobrazily sledované složky připojené k jednotlivým serverům Fiery server.
  • Shrnutí sledované složky – poskytuje informace o konfiguraci vybrané sledované složky.
  • Vlastnosti úlohy – poskytuje informace o dílčí sadě vlastností úlohy nakonfigurované pro vybranou sledovanou složku.
    Poznámka: Konzola Fiery Hot Folders zobrazuje pouze dílčí sadu vlastností úlohy. Kompletní přehled vlastností úlohy naleznete v části Zadání vlastností úlohy sledované složky.
Podmínky použití