Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Filtry Hot Folders

Filtry aplikace Hot Folders převádějí soubory do formátu PostScript nebo PDF před odesláním do Fiery server.

Filtry jsou seskupeny do těchto kategorií:

  • Obecné filtry (pro většinu aplikací pro uměleckou grafiku a produkční tisk)

  • Filtry Microsoft

  • Filtr JDF

  • Filtr průchodu

Většina filtrů není exkluzivní: Pro sledovanou složku lze použít libovolný počet filtrů téže kategorie. Pro jednu a tutéž sledovanou složku však nelze použít filtry z různých kategorií.

V některých případech nejsou k dispozici všechny filtry. Dostupnost filtrů závisí na možnostech, které jsou nainstalovány v Fiery server, k němuž je daná sledovaná složka připojena.

Podmínky použití