Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Předtisková kontrola

Předtisková kontrola kontroluje, zda úlohy odeslané do sledované složky neobsahují některé z nejobvyklejších chyb, a snižuje tak výskyt nákladných tiskových chyb. Předtisková kontrola je funkce aplikace Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition nebo Fiery Graphic Arts Pro Package.

K zajištění funkce Předtisková kontrola musí být sledovaná složka:

  • Připojená k serveru Fiery server, povolená v sadě Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition nebo Fiery Graphic Arts Pro Package.

  • Musí mít povolenou funkci Předtisková kontrola.

(Pokud je pro sledovanou složku jako Akce úlohy nastavena možnost Přímé spojení, funkce Předtisková kontrola není k dispozici.)

Předtisková kontrola provede zadanou akci podle nastavení nakonfigurovaného pro sledovanou složku s povolenou funkcí Předtisková kontrola. Předtisková kontrola kontroluje následující chyby:

  • Písma – Zkontroluje chybějící písma a nahrazení písmem Courier.

  • Přímé barvy – Zkontroluje chybějící přímé barvy. (Chybějící přímé barvy lze přidat v aplikaci Přímé barvy v Command WorkStation.)

  • Rozlišení grafiky – Zkontroluje, zda použitá grafika nemá menší rozlišení než je nastavená minimální hodnota.

  • Prostředky VDP – Zkontroluje chybějící prostředky VDP.

    Můžete zvolit kontrolu určitého počtu záznamů. Tuto možnost vyberte, chcete-li se vyhnout potenciálně dlouhé době zpracování funkce Předtisková kontrola.

  • Vlasové čáry – Zkontroluje, zda se vyskytují čáry o menší tloušťce, než je nastavená minimální hodnota.

  • Přetisk – Zkontroluje přetisk.

Předtisková kontrola podporuje formáty souborů PostScript, PDF, EPS, PPML a Creo VPS. Předtisková kontrola nepodporuje formáty souborů TIFF a PCL.

Podmínky použití