Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Odesílání úloh do sledované složky

Je možné odeslat jednu nebo více úloh z okna Konzola Fiery Hot Folders nebo z plochy. Odeslané úlohy jsou zařazeny do zadané fronty nebo zpracovány na základě zadané akce.

Na úlohy odeslané do sledované složky se vztahují nastavení Vlastnosti úlohy. Pokud pro nastavení Vlastnosti úlohy použijete možnost Výchozí nastavení, úlohy se vytisknout s výchozím nastavením Fiery server. Pokud zvolíte předvolbu, úlohy se vytisknou s nastaveními zvolené předvolby. Další informace naleznete v části Vlastnosti úlohy.

Předtisková kontrola kontroluje potenciální chyby úloh. Je možné nakonfigurovat, které chyby mají být kontrolovány, a které akce mají být provedeny v případě zjištění závažné chyby.

Určité formáty souborů zahrnují více souborů, z nichž některé se nezobrazují a obsahují záhlaví a další informace. Použijete-li sledovanou složku ke zpracování úloh s více částmi, odešlete všechny soubory pro danou úlohu v rámci dané složky. Zajistíte tak, že všechny soubory (včetně neviditelných souborů) budou zpracovány současně. Doporučujeme rovněž, abyste nastavili časový interval pro kontrolu úloh na hodnotu 10 a více sekund, a zajistili tak, že všechny soubory jsou k dispozici před zahájením zpracování.

Odeslání úlohy do sledované složky

Úlohu lze produktu Fiery server odeslat prostřednictvím sledované složky nebo z plochy.

Proveďte jednu z následujících akcí:
  • V okně Konzola Fiery Hot Folders vyberte sledovanou složku a pak klikněte na položku Stáhnout soubory na hlavním panelu. Potom přejděte k souboru, který stáhnout, nebo zadejte jeho jméno a klikněte na tlačítko Vybrat.

  • Soubor přetáhněte nebo zkopírujte a vložte do sledované složky.

    Pokud přetáhnete soubor do sledované složky, která je umístěna ve stejném diskovém oddílu, soubor je přesunut, nikoli zkopírován, protože se jedná o stejný oddíl. Pokud přetáhnete soubor do sledované složky v samostatném oddílu nebo jednotce, soubor je zkopírován, nikoli přesunut.

  • Vytiskněte soubor z původní aplikace dokumentu a jako cíl zadejte sledovanou složku.

Odeslání několika úloh ve formě složky

V případě určitých typů formátů (JPEG, PDF nebo TIFF) je možné odeslat do sledované složky několik souborů, které jsou uloženy v běžné složce.

Poznámka: Je-li pro určitý vstupní formát (JPEG, PDF nebo TIFF) vybrána možnost Sloučit všechny soubory, jsou-li odeslány jako složka jako nastavení Výstupní typ souboru, jsou jednotlivé soubory sloučeny do jednoho souboru PDF. Do jednoho souboru lze sloučit pouze soubory stejného typu (např. pouze soubory JPEG nebo pouze soubory PDF).
Složku odešlete do sledované složky jedním z následujících způsobů:
  • Složku přetáhněte do sledované složky.
  • Složku zkopírujte a vložte do sledované složky.
  • Klikněte na složku pravým tlačítkem myši, vyberte položku Stáhnout do sledované složky a pak zvolte název sledované složky (pouze systém Windows).

Odeslání úloh s více částmi ve formě složky

Určité formáty souborů se skládají z více souborů, z nichž některé se nezobrazují a obsahují záhlaví a další informace. Úloha s více částmi vyžaduje při odeslání všechny tyto soubory.

Poznámka: Doporučujeme, abyste nastavili časový interval pro kontrolu úloh na hodnotu 10 a více sekund, a zajistili tak, že všechny soubory jsou k dispozici před zahájením zpracování (viz část Rozšířená nastavení pod Vytvoření nové sledované složky).
Použijete-li sledovanou složku ke zpracování úloh s více částmi, odešlete všechny soubory pro danou úlohu v rámci dané složky. Zajistíte tak, že všechny požadované soubory jsou zpracovány současně.
Podmínky použití