Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Správa sledovaných složek

Sledované složky lze upravit, přejmenovat nebo odstranit.

Úprava sledované složky

Chcete-li upravit sledovanou složku, nejprve ji musíte deaktivací převést do režimu offline a pak provést požadované změny v okně Nastavení sledovaných složek.

Poznámka: Nastavení Akce úlohy, Vlastnosti úlohy, Vstupní formáty a Rozšířená nastavení lze změnit bez deaktivace sledované složky, ale ostatní nastavení změnit nelze.
 1. V okně Konzola Fiery Hot Folders vyberte sledovanou složku, kterou chcete upravit, a pak klikněte na položku Deaktivovat na hlavním panelu.
 2. Vyberte sledovanou složku, kterou chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit.
 3. Proveďte požadované úpravy nastavení.

Všechny změny se uplatní okamžitě a vztahují se na všechny následující úlohy zpracované prostřednictvím dané sledované složky.

Duplikování sledované složky

Duplikováním nastavení existující sledované složky (aktivované nebo deaktivované) můžete vytvořit novou sledovanou složku.

 1. V okně Konzola Fiery Hot Folders vyberte sledovanou složku, kterou chcete duplikovat, a pak klikněte na tlačítko Duplikovat.
 2. Změňte název duplicitní sledované složky (v případě potřeby) a pak klikněte na tlačítko OK.

Přejmenování sledované složky

Chcete-li přejmenovat sledovanou složku, nejprve ji deaktivujte. Sledovaná složka tak přejde do režimu offline a zabrání se změnám právě používaných sledovaných složek. (Sledovaná složka může být sdílena v síti). Sledovanou složku pak lze přejmenovat v okně Konzola Fiery Hot Folders.

Důležité: K přejmenování sledované složky použijte okno Konzola Fiery Hot Folders, nikoli funkce pro přejmenování souborů systému Windows nebo Mac OS. Pokusíte-li se přejmenovat sledovanou složku v systému Windows, zobrazí se chybová zpráva vyzývající k použití modulu Konzola Fiery Hot Folders. Pokud přejmenujete sledovanou složku v systému Mac OS, nezobrazí se žádná chyba, ale daná sledovaná složka bude neplatná.
 1. V okně Konzola Fiery Hot Folders vyberte sledovanou složku, kterou chcete přejmenovat, a pak klikněte na položku Deaktivovat na hlavním panelu.
 2. Dvakrát klikněte na sledovanou složku v okně Konzola Fiery Hot Folders.
 3. Do pole Název složky zadejte nový název.

Odstranění sledované složky

Chcete-li odstranit sledovanou složku, musíte ji nejprve deaktivovat. Pak ji můžete odstranit. Sledovaná složka bude trvale odebrána včetně podpůrných složek.

Sledovaná složka může být sdílena v síti, deaktivace proto brání tomu, aby byla odstraněna sledovaná složka, která se právě používá.

 1. V okně Konzola Fiery Hot Folders vyberte sledovanou složku, kterou chcete odstranit, a pak klikněte na tlačítko Deaktivovat.
 2. Klikněte na ikonu Odstranit.
Důležité: Pokud odstraníte sledovanou složku, budou současně odstraněny všechny soubory přidružené k této sledované složce, včetně protokolu úloh, nastavení produktu Fiery server a všech souborů, které nebyly odeslány produktu Fiery server.

Zobrazení nebo skrytí okna Konzola Fiery Hot Folders

Modul Konzola Fiery Hot Folders, který je spuštěn na pozadí, můžete zobrazit nebo skrýt.

Proveďte jednu z těchto akcí:
 • Chcete-li skrýt okno Konzola Fiery Hot Folders, vyberte možnost Okno > Skrýt konzolu.

 • Chcete-li zobrazit okno Konzola Fiery Hot Folders, dvakrát klikněte na ikonu Fiery Hot Folders na hlavním panelu systému Windows.

Přístup k původním souborům úlohy

Přístup k původním souborům úlohy můžete získat prostřednictvím okna Konzola Fiery Hot Folders.

Proveďte jednu z těchto akcí:
 • V okně Konzola Fiery Hot Folders vyberte požadovanou sledovanou složku a klikněte na položku Zobrazit původní soubory.

 • Na ploše dvakrát klikněte na požadovanou sledovanou složku, dvakrát klikněte na položku [_EFI_HotFolder_] a pak dvakrát klikněte na položku [MoveFolder].

Podmínky použití