Fiery JobFlow

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Fiery JobFlow

Aplikacja Fiery JobFlow zapewnia funkcje przetwarzania kolejności zadań fazy prepress dostępne z poziomu przeglądarki, pozwalające operatorom definiować i automatyzować powtarzalne zadania, takie jak konwersja materiałów PDF, przebieg wstępny, korekta plików PDF, ulepszanie obrazu, impozycja dokumentów, obsługa biletów zadań czy zatwierdzanie zadań.

Zaimportuj pliki do aplikacji Fiery JobFlow z folderu SmartFolder, konta Dropbox, lokalizacji SMB, FTP albo sFTP. Skonfiguruj kolejność zadań dotyczącą zaimportowanego pliku i prześlij ją na serwer Fiery server, serwer grupy drukarek Fiery Central lub konto Dropbox, do lokalizacji SMB lub (s)FTP. W miarę przetwarzania zadania przez różne moduły oprogramowanie może przesyłać powiadomienia e-mail informujące o aktualnym statusie.

Aby uzyskać informacje na temat folderu SmartFolder aplikacji Fiery JobFlow, zobacz Instalacja oprogramowania Fiery JobFlow.

Aplikacja Fiery JobFlow jest instalowana na klienckim komputerze z systemem Windows i odgrywa rolę serwera działającego pod kontrolą oprogramowania Fiery JobFlow.

Fiery JobFlow Base to wersja programu Fiery JobFlow dostępna bezpłatnie w ramach pakietu Fiery Extended Applications (FEA) w wersji 4.3 i nowszych. Wersja Fiery JobFlow Base obsługuje funkcje konwersji plików PDF, zbierania zadań, modułu Fiery Preflight, ulepszania obrazu i impozycji dokumentów oraz zapewnia elastyczne opcje przesyłania, archiwizacji i wydruku zadań. Możesz eksportować, a następnie importować kolejności zadań w celu użycia ich na innym serwerze Fiery JobFlow.

Uwaga: Na zintegrowanych serwerach Fiery oprogramowanie Fiery JobFlow Base wymaga aktywacji pakietu Fiery Productivity Package na serwerze Fiery server.

Aby uzyskać informacje na temat instalowania aplikacji Fiery JobFlow, zob. Instalacja oprogramowania Fiery JobFlow. Aby uzyskać informacje na temat wymagań systemowych, zob. http://resources.efi.com/FieryJobFlow/specifications.

Licencjonowana wersja aplikacji Fiery JobFlow umożliwia dodatkowo korzystanie z takich możliwości, jak: kolejność zadań oparta na regułach, zaawansowany przebieg wstępny i edytowanie zadań PDF za pomocą programu Enfocus PitStop Pro, proces zatwierdzania w chmurze oraz stosowanie akcji do zadań PDF przy użyciu aplikacji innych firm.

Ważne informacje na temat tego wydania aplikacji Fiery JobFlow zawiera witryna internetowa pod adresem http://help.efi.com/jobflow/jobflow_releasenotes23.pdf.

Wersja 2.3

Terms of Use