Fiery JobFlow

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Informacje dotyczące zadań

Wszyscy użytkownicy mogą przesyłać zadania i monitorować ich postęp za pomocą interfejsu aplikacji Fiery JobFlow.

Zadania można przesyłać w różnych formatach, a moduł Convert umożliwia ich konwersję do formatu Adobe PDF. Przesłanie zadania powoduje jego natychmiastowe przetworzenie w ramach wybranej kolejności zadań.

Można również przesyłać pojedyncze zadania, wiele plików równocześnie lub archiwa (pliki .zip) z pulpitu komputera, przeciągając i upuszczając je na nazwę odpowiedniej kolejności zadań w interfejsie aplikacji Fiery JobFlow.

Terms of Use