Fiery JobFlow

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Aktywacja licencji aplikacji Fiery JobFlow

Pełna wersja aplikacji Fiery JobFlow wymaga podania licencji i prawidłowego adresu e-mail.

Oprogramowanie Fiery JobFlow Base jest bezpłatne dla autonomicznych serwerów Fiery. Na zintegrowanych serwerach Fiery należy aktywować pakiet Fiery Productivity Package, aby korzystać z oprogramowania Fiery JobFlow Base. Aby rozpocząć proces uaktualnienia z oprogramowania Fiery JobFlow Base do Fiery JobFlow, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Zainstaluj bezpłatną aplikację Fiery JobFlow Base.
  2. Zakup klucz licencyjny dla aplikacji Fiery JobFlow.
  3. Zaloguj się do aplikacji Fiery JobFlow Base i kliknij przycisk Uaktualnij teraz.
  4. Postępuj zgodnie z krokami przedstawionymi w oknie serwera licencjonowania EFI. Informacje można uzyskać w części Pomoc.

Serwer licencjonowania EFI zarządza licencjonowaniem. Serwer licencjonowania EFI umożliwia aktywację, dezaktywację, ponowną aktywację i przywrócenie opcji Fiery. W przypadku zarządzania licencją procedura zależy od tego, czy komputer jest podłączony do Internetu.

  • Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, informacje są automatycznie przesyłane między komputerem i serwerem licencjonowania EFI.
  • Jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu, należy ręcznie przesłać dane między komputerem i serwerem licencjonowania EFI.
Terms of Use