Fiery JobFlow

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Korzystanie z aplikacji Fiery JobFlow

Po instalacji aplikacja Fiery JobFlow funkcjonuje jako serwer, do którego dostęp można uzyskać za pomocą skrótu umieszczonego automatycznie na pulpicie komputera podczas instalacji.

Gdy aplikacja Fiery JobFlow zostanie uruchomiona pierwszy raz po instalacji, administrator utworzy hasło administratora i udostępni adres IP serwera Fiery server lub Fiery Central.

Aby uzyskać dostęp do serwera Fiery JobFlow z innego komputera klienckiego, należy znać adres IP lub nazwę domeny komputera, na którym zainstalowana jest aplikacja Fiery JobFlow. Nawiąż połączenie za pośrednictwem przeglądarki. Jeśli nie znasz adresu IP serwera, zapytaj administratora aplikacji Fiery JobFlow.

Uwaga: Podczas procesu instalacyjnego instalator aplikacji Fiery JobFlow automatycznie sprawdza, czy preferowany port sieciowy (80) jest dostępny. Jeśli preferowany port sieciowy jest dostępny, można nawiązać połączenie z serwerem aplikacji Fiery JobFlow z innego komputera przy użyciu następującego adresu URL: http://<ip address>/jobflow/login. Jeśli został wybrany alternatywny port, można nawiązać połączenie za pośrednictwem następującego adresu URL: http://<ipaddress>:44467/jobflow/login.

Dla aplikacji Fiery JobFlow istnieją cztery poziomy dostępu: Administrator, Operator, Gość i Recenzenci zewnętrzni. Hasło administratora jest konfigurowane podczas instalacji.

Terms of Use