Fiery JobFlow

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Konfigurowanie aplikacji Fiery JobFlow

Administrator aplikacji Fiery JobFlow konfiguruje serwer aplikacji Fiery JobFlow w menu Administrator.

Menu Administrator zapewnia dostęp do następujących kart:

  • Ustawienia konta: Zapewnia dostęp do ustawień Profil, Powiadomienia, Zarządzanie użytkownikami, Usługi, Lokalizacje oraz Kopia zapasowa i przywracanie.

  • Ustawienia modułu: Zapewnia dostęp do ustawień dla każdego z modułów.

  • Zasoby: Pozwala administratorowi importować szablony aplikacji Fiery Impose i ustawienia wstępne programu Image Enhance, niestandardowe profile przebiegu wstępnego, listy akcji, pakiety Connect i zestawy zmiennych z aplikacji Enfocus PitStop Pro. Zasoby programu Enfocus wymagają licencjonowanej wersji aplikacji Fiery JobFlow. Aby zapisać i używać szablonów aplikacji Fiery Impose, należy aktywować licencję aplikacji Fiery Impose na komputerze klienckim.

  • Wyloguj się: Powrót do okna Zaloguj się.

Terms of Use