Fiery JobFlow

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Tworzenie kolejności zadań

Kolejność zadań tworzy się poprzez dodawanie modułów. Do każdej kolejności zadań automatycznie dodawane są moduły Źródła danych wejściowych, Convert i Wydruk.

Oprócz modułów domyślnych dodawanych podczas tworzenia kolejności zadań można również dodać moduły Collect, Fiery Preflight, Image Enhance, Impose, Approve, Correct, Connect i Preflight. Aby uzyskać informacje, zobacz Informacje dotyczące modułów.

 1. Kliknij znak plus znajdujący się obok nagłówka Kolejności zadań na karcie Kolejności zadań.
 2. Wpisz nazwę nowej kolejności zadań.
 3. Kliknij przycisk Utwórz.
 4. W przypadku modułu Źródła danych wejściowych kliknij przycisk Edytuj i wybierz lokalizacje z listy.

  Można dodać maksymalnie pięć źródeł danych wejściowych.

  Wyświetlone zostaną lokalizacje, w których zapisywana jest kolejność zadań.

 5. Po module Źródła danych wejściowych umieść moduł Połącz, aby dokonać konwersji natywnych zadań na format obsługiwany przez aplikację Fiery JobFlow z wykorzystaniem rozwiązania innej firmy. Określ parametry skryptu albo podręcznego folderu.
 6. Kliknij znak plus poniżej modułu Convert, aby dodać moduły Collect, Fiery Preflight, Image Enhance, Impose, Approve, Correct, Connect lub Preflight.

  Aby uzyskać informacje na temat ustawień, zobacz Ustawienia modułu Collect, Ustawienia modułu Impozycja, Ustawienia zatwierdzania zadań, Ustawienia modułu Koryguj, Ustawienia modułu Połącz i Ustawienia modułu Weryfikacja wstępna.

 7. Określ ustawienia każdego modułu i kliknij przycisk Dodaj, aby dodać moduł do kolejności zadań.
 8. W okienku Wydruk wybierz jedną z następujących opcji: Fiery server, Konto Dropbox, Lokalizacja SMB lub Lokalizacja (s)FTP.

  W przypadku wybrania opcji Fiery server wybierz ustawienie wstępne, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 9. Podczas tworzenia lub aktualizowania kolejności zadań można również wykonywać następujące czynności:
  • Dodawać reguły do każdego modułu, aby wywołać określoną akcję na podstawie statusu zadania (przyjęte lub odrzucone). Dostępne reguły to Archiwizuj zadanie, Wyślij e-mail, Przenieś zadanie, Kopiuj zadanie i Uruchom skrypt. Aby ustawić regułę, kliknij przycisk Dodaj, określ wyzwalacz (Jeśli) i akcję (To), a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Wyszukiwać określone funkcje, moduły lub ustawienia. Wprowadź kryteria wyszukiwania lub słowa kluczowe w polu Wyszukaj. Aby zapisać wyszukiwanie, kliknij przycisk Zapisz.
   W wynikach wyszukiwania zostaną wyświetlone wszystkie moduły z ustawieniami spełniającymi kryteria. Przykład: jeśli wprowadzisz termin „spad” w polu Wyszukaj, w wynikach wyszukiwania zostaną wyświetlone wszystkie moduły powiązane ze słowem kluczowym „spad”.
   Uwaga: Użytkownicy mogą wyświetlać tylko własne zapisane kryteria wyszukiwania.
  • Przeciągać i upuszczać pojedyncze zadania, zbiory plików lub archiwa (pliki .zip) z pulpitu komputera do kolejności zadań.
  • Usuwać kolejności zadań, nawet jeśli istnieją skojarzone z nimi zadania.
Terms of Use