Fiery JobFlow

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Instalacja oprogramowania Fiery JobFlow

Aplikacja Fiery JobFlow jest instalowana za pomocą oprogramowania Fiery Software Manager, stanowiącego element pakietu Fiery Workflow Applications.

Aby uzyskać informacje na temat instalowania aplikacji Fiery JobFlow, zobacz Przegląd funkcji aplikacji Fiery JobFlow.

Uwaga: Domyślną lokalizacją danych wejściowych zadania jest folder SmartFolder programu Fiery JobFlow. Podczas instalacji aplikacji Fiery JobFlow instalator automatycznie wykrywa dysk z największą ilością miejsca i tworzy na nim folder o nazwie SmartFolders. W tym folderze aplikacja Fiery JobFlow tworzy podfoldery dla każdej kolejności zadań utworzonej w aplikacji Fiery JobFlow. Folder SmartFolders jest publikowany w sieci, aby umożliwić przesyłanie zadań wszystkim użytkownikom.
Terms of Use