Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.7

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Dodávaný software Fiery pro tvorbu finálních výtisků spojuje pracovně náročnou přípravu dokumentů na úrovni archu i stránky v rámci jednoho vizuálního rozhraní.

Tyto integrované nástroje pro přípravu úloh nabízejí následující režimy (v závislosti na dostupné klientské licenci):

  • Aplikace Fiery JobMaster nabízí pokročilé nástroje pro přípravu úloh ve formátu PDF ke skenování, vytváření a vkládání karet s oušky, číslování stránek, vytváření kapitol a pozdní úpravy. Obsahuje všechny funkce softwaru Fiery Compose.

  • Aplikace Fiery Impose nastavuje vyřazovací rozložení úloh pro vlastní tisk, vazbu a ořez. Fiery Impose umožňuje použít vyřazování také v úlohách s proměnnými daty a vyřazené úlohy ukládá jako soubory PDF.

  • V aplikaci Fiery Compose lze definovat dělení úlohy na kapitoly, tisknout rozsahy stránek na různé typy médií, vkládat mezi stránky prázdná média a vkládat média karet s oušky obsahující textové popisky (pokud tiskárna podporuje tisk karet s oušky).

  • Náhled umožňuje vizuální kontrolu úlohy před zpracováním. Jedná se o standardní funkci aplikace Command WorkStation. Uživatelé mohou před zpracováním úlohy vytvořit softwarový nátisk každého archu. Vizuální rozhraní se dynamicky mění a zobrazuje veškeré změny provedené při přípravě dokumentů k tisku.

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků jsou podporovány v počítačích se systémy Windows i Mac OS. Informace o požadavcích na systém jsou uvedeny v příručce Konfigurace a nastavení k serveru Fiery Server.