Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.7

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Fiery Compose

Fiery Compose, jedna z aplikací Fiery pro přípravu finálních výtisků, mezi něž rovněž patří aplikace Fiery Impose a Fiery JobMaster, umožňuje připravit úlohu (zařazenou a podrženou v aplikaci Command WorkStation) k tisku.

Fiery Compose se zobrazuje v okně Fiery Preview. Aplikace Fiery Impose umožňuje zadat nastavení vyřazování ve stejném pracovním postupu a okamžitě zobrazit výsledky provedených akcí v aplikacích Fiery Compose a Fiery Impose.

Poznámka: Možnosti aplikace Fiery Compose jsou podmnožinou možností aplikace Fiery JobMaster, která zahrnuje pokročilejší možnosti přípravy úloh.

Fiery Compose je dynamická aplikace: Dostupné možnosti závisejí na vybrané tiskárně. Pomocí aplikace Fiery Compose lze pro jednu úlohu:

  • Nastavit kapitoly a použít dokončování dílčích sad, je-li podporováno

  • Zadat různá média pro přední a zadní obálku, vnitřní stránky a oddíly

  • Vložit prázdné stránky, archy, karty s oušky nebo jiné dokumenty

  • Upravit dokument pomocí aplikací Adobe Acrobat a Enfocus PitStop

Poznámka: Chcete-li využívat všechny funkce aplikace Fiery Compose, musí být ve vaší pracovní stanici aktivována licence Fiery Compose.

Aplikace Fiery Compose umožňuje pracovat s úlohami ve formátu PDF nebo PostScript na úrovni stránek. Upravíte-li v aplikaci Fiery Compose postscriptovou úlohu, aplikace Fiery Compose ji převede do formátu PDF. Libovolné změny provedené v úloze se projeví v podokně Zobrazení archu.

Pokud úloha obsahuje nastavení Smíšená média , která byla nastavena v ovladači tiskárny nebo aplikaci Command WorkStation, tato nastavení se zobrazí při zobrazení úlohy v aplikaci Fiery Compose. Po uložení úlohy v aplikaci Fiery Compose se však již není možné vrátit a provádět změny v okně Smíšená média.