Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.7

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Náhled Fiery Preview

V okně Fiery Preview lze zobrazit obsah stránek a archů obsažených v úloze a zadat tiskové možnosti. Můžete zde provádět další přípravné akce k tisku úloh, včetně vyřazování.

Fiery Preview představuje náhled před rastrováním obrázku (pre-RIP), v němž se zobrazí zařazené, ale dosud nezpracované úlohy. Pokud jste povolili nástroje Fiery Impose a Fiery Compose nebo Fiery JobMaster, můžete do okna Náhled integrovat funkce kombinovaných pracovních postupů a před tiskem zobrazit výsledky akcí.

  • Fiery Impose převádí úlohy do formátu PDF a umožňuje vytvářet rozvržení vyřazování.
  • Fiery Compose umožňuje nastavit kapitoly, přidat prázdné stránky a zadat pro úlohu odlišná média.
  • Fiery JobMaster umožňuje přístup ke komplexním akcím při přípravě dokumentu, například vložení tabulek, skenování, uspořádání do kapitol, číslování stránek a pozdní úpravy. JobMaster zahrnuje možnosti nástroje Fiery Compose.
    Poznámka: Informace o nástrojích Fiery Impose/Compose/JobMaster najdete v nápovědě k nástroji JobMaster.
Poznámka: Chcete-li vytvořit úplně novou tiskovou úlohu v okně Fiery Impose/Compose/JobMaster, vyberte ikonu Nová úloha na panelu nástrojů aplikace Command WorkStation. Novou úlohu vytvořte, chcete-li připravit úlohu ze skenovaného dokumentu, vytisknout úlohu obsahující pouze karty s oušky nebo zkombinovat stávající úlohy a začít od prázdné úlohy.

Z hlavního okna Fiery Preview lze zobrazit náhled Reader Preview, který ukazuje vzhled úloh po vytištění.

Vyberete-li možnost Náhled pro již zpracovanou úlohu, úloha se otevře v režimu náhledu rastru. Lze zobrazit náhled vytištěných a archivovaných úloh s rastrovými daty. Archivované úlohy s rastrovými daty musí být archivovány na serveru Fiery Server.

Máte-li nainstalovanou sadu Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, můžete zobrazit rastrový obrázek zpracované úlohy v nástroji ImageViewer a upravit barvy nebo provádět další akce týkající se softwarového nátisku. Do nástroje ImageViewer lze přejít pomocí tlačítka v okně rastrového náhledu.

Chcete-li v nástroji Fiery Impose/JobMaster/Compose otevřít rastrovanou úlohu a zadat nastavení, vyberte úlohu ve Středisku úloh aplikace Command WorkStation a v nabídce Akce vyberte možnost Odebrat rastr.