Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.7

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Fiery Impose

Aplikace Fiery Impose, která společně s aplikacemi Fiery JobMaster a Fiery Compose patří mezi aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků, využívá rozložení vyřazování pro speciální potřeby tisku a vazby. Při použití aplikace Fiery Impose můžete vyřazování rovněž použít pro úlohy tisku proměnných dat.

Aplikace Fiery Impose umožňuje provádět následující akce:

 • Zadat, kolik řádků a sloupců stránek se má vejít na arch. Můžete použít předdefinovaná rozložení pro běžné typy vyřazování nebo vytvořit vlastní rozložení.

 • Nastavit umístění stránek na archu. Rozložení aplikace Fiery Impose určuje umístění skladů, řezů a dalších prvků pomocí značek tiskárny.

  Aplikace Fiery Impose umožňuje umístit několik stránek na jeden arch papíru.

 • Použít pokročilé úlohy pro přípravu v rámci stejného pracovního postupu pomocí aplikace Fiery JobMaster, je-li povolena.
 • Použít nastavení smíšených médií v rámci stejného pracovního postupu jako nastavení vyřazování, pokud jste povolili aplikaci Fiery Compose.
  Poznámka: Funkce Fiery Compose jsou součástí aplikace Fiery JobMaster.

Fiery Impose vyžaduje aplikace Adobe Acrobat a Enfocus PitStop. Doporučujeme využívat verzi aplikace Acrobat, která byla poskytnuta v rámci této sady.

Přístup k aplikacím Fiery Impose, Fiery JobMaster a Fiery Compose umožňuje aplikace Command WorkStation. Tyto aplikace se otevřou v okně Fiery Preview.

Další informace o instalaci aplikací Acrobat a PitStop naleznete v dokumentu Tisk, který je součástí sady uživatelské dokumentace.

Licence aplikace Fiery Impose

Chcete-li využívat všechny funkce aplikace Impose, musí být ve vaší pracovní stanici aktivována licence Fiery Impose. Bez aktivované licence se aplikace Fiery Impose spustí v režimu Ukázka, který:

 • Používá k tisku úloh vodoznak.

 • Umožňuje uložit úlohy s vyřazováním ve formátu .dbp na server Fiery Server.

 • Neukládá úlohy s vyřazováním ve formátu Adobe PDF na pevný disk nebo na server Fiery Server.