Fiery JobFlow

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Zasoby

Administrator może importować i eksportować zasoby do użycia w aplikacji Fiery JobFlow.

Zasoby można importować i eksportować z poziomu karty Administrator > Zasoby > Zasoby.

Po zaimportowaniu zasobów można je wyeksportować i zapisać w wybranej lokalizacji.

Terms of Use