Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Navigatie verbergen of weergevenVorige onderwerpVolgende onderwerpDelenAfdrukkenPDF

Taken openen en weergeven in Fiery Compose

U kunt taken weergeven en wijzigingen aanbrengen in het venster Fiery Compose. Het venster Fiery Compose heeft drie deelvensters: Paginaweergave, Velweergave en Instellingen.

 • Paginaweergave: hier wordt de geselecteerde taak als miniaturen van losse pagina's weergegeven.

 • Velweergave: hier wordt de volledige taak weergegeven als miniaturen of een geselecteerde pagina in volledige schermweergave. Wanneer u de volledige taak weergeeft, kunt u wisselen tussen miniatuurweergave en lijnweergave. (Het weergeven van miniaturen in lijnweergave versnelt de processen.) Wijzigingen worden onmiddellijk weergegeven in de Paginaweergave.

  U kunt paginaminiaturen als losse pagina's weergeven. Als de taak dubbelzijdig is, worden de voor- en achterzijde van elk vel weergegeven in de Velweergave. U kunt ook de Leesweergave gebruiken om linker- en rechterpagina's weer te geven zoals in een boek.

 • Instellingen: hier worden opties weergegeven die de afdrukkenmerken en de opmaak op het uiteindelijke gedrukte vel bepalen. Het gebruiksdoel bepaalt welke opties worden weergegeven.

Opmerking: Raadpleeg Fiery-voorbeeld.

Een taak openen in Fiery Compose

Vanuit Command WorkStation kunt u een in de wachtrij geplaatste/geblokkeerde taak openen in Fiery Compose.

 1. Kies een in wachtrij geplaatste/geblokkeerde taak in de lijst Geblokkeerd van Command WorkStation.
 2. Klik op Acties > Compose.

Velweergave instellen op miniaturen of volledige pagina's in Fiery Compose

In de Velweergave kunt u wisselen tussen de weergave van miniaturen en volledige pagina's. U kunt miniaturen ook in lijnweergave weergeven.

Opmerking: Wanneer een volledige pagina wordt weergegeven, is het getoonde paginaformaat het documentkader, niet het formaat van de aan de pagina toegewezen media.
Kies een van de volgende mogelijkheden:
 • Als u wilt wisselen tussen miniatuurweergave en weergave op vollledig scherm, klikt u op het pictogram Pagina passend maken () onder in het venster.

 • Als u in de miniatuurweergave wilt wisselen tussen miniaturen en lijnweergave, klikt u op het pictogram Velinhoud in-/uitschakelen ().

Pagina's weergeven als een boek

Met Leesweergave kunt u een afzonderlijk venster openen waarin de linker- en rechterpagina tegelijk worden weergegeven, als in een boek.

Open Leesweergave door te klikken op Bestand > Leesweergave.

Miniatuurgrootte aanpassen

In het deelvenster Paginaweergave kunt u de miniatuurgrootte instellen. In het deelvenster Velweergave kunt u in- en uitzoomen of een zoompercentage opgeven.

Kies een van de volgende mogelijkheden:
 • Als u miniaturen wilt vergroten of verkleinen in de Paginaweergave, klikt u op Weergave > Miniaturen vergroten of Weergave > Miniaturen verkleinen.

 • Als u wilt in- of uitzoomen op miniaturen in de Velweergave, versleept u de schuifknop onder in het deelvenster Velweergave.

Gebruiksrechtovereenkomst