Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Navigatie verbergen of weergevenVorige onderwerpVolgende onderwerpDelenAfdrukkenPDF

Fiery-voorbeeld

U kunt de pagina- en velinhoud van een taak bekijken in Fiery-voorbeeld en afdrukopties opgeven. U kunt aanvullende voorbereidingstaken voor drukwerk uitvoeren, inclusief inslag.

Fiery-voorbeeld is een pre-RIP-voorbeeld (vóór verwerking van rasterafbeelding) dat taken toont die in de wachtrij zijn geplaatst, maar nog niet zijn verwerkt. Als u Fiery Impose en Fiery Compose of Fiery JobMaster hebt ingeschakeld, kunt u de functies van de gecombineerde workflows integreren in het venster Voorbeeld en de resultaten van uw acties bekijken voordat u gaat afdrukken.

  • Met Fiery Impose kunt u taken naar de PDF-bestandsindeling converteren en inslaginstellingen opgeven.
  • Met Fiery Compose kunt u hoofdstukken instellen, blanco pagina’s toevoegen en verschillende media voor een taak opgeven.
  • Fiery JobMaster biedt toegang tot complexe documentvoorbereidingstaken als het invoegen van tabbladen, scannen, indelen in hoofdstukken, paginanummering en bewerkingen in de eindfase. JobMaster omvat opties van Fiery Compose.
    Opmerking: Raadpleeg de Help van JobMaster voor meer informatie over Fiery Impose/Compose/JobMaster.
Opmerking: U kunt een geheel nieuwe afdruktaak maken in het venster Fiery Impose/Compose/JobMaster door het pictogram Nieuwe taak te selecteren in de werkbalk van Command WorkStation. Maak een nieuwe taak wanneer u een taak vanuit een gescand document wilt voorbereiden, een taak met alleen tabbladen wilt afdrukken of bestaande taken wilt combineren, beginnend bij een lege taak.

In het hoofdvenster van Fiery-voorbeeld kunt u een leesweergave openen. Hierin worden taken weergegeven zoals ze eruitzien nadat ze zijn afgedrukt.

Als u Voorbeeld selecteert voor een verwerkte taak, wordt de taak geopend in de rastervoorbeeldmodus. Afgedrukte en gearchiveerde taken met rastergegevens kunt u weergeven als voorbeeld. Gearchiveerde taken met rastergegevens moeten op de Fiery Server worden gearchiveerd.

Als Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition is geïnstalleerd, kunt u de rasterafbeelding van een verwerkte taak in ImageViewer bekijken en kunt u kleuren aanpassen en andere acties voor afdrukvoorbeelden uitvoeren. U kunt ImageViewer openen via een knop in het rastervoorbeeldvenster.

Als u een gerasterde taak wilt openen en instellingen wilt opgeven in Fiery Impose/JobMaster/Compose, selecteert u de taak in Taakcentrum van Command WorkStation en selecteert u Raster verwijderen in het menu Acties.

Gebruiksrechtovereenkomst