Fiery JobFlow Help v2.5

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Fiery JobFlow

Program Fiery JobFlow zapewnia kolejność zadań fazy prepress dostępną z poziomu okna przeglądarki, która pozwala operatorom definiować i automatyzować powtarzalne zadania, takie jak konwersja materiałów PDF, przebieg wstępny, korekta plików PDF, ulepszanie obrazu, impozycja dokumentów, obsługa biletów zadań czy zatwierdzanie zadań.

Najpierw należy zaimportować pliki do aplikacji Fiery JobFlow z folderu SmartFolder, konta Dropbox lub lokalizacji SMB, FTP albo sFTP. Następnie należy skonfigurować kolejność zadań dla importowanego pliku i przesłać ją na serwer Fiery server lub na serwer grupy maszyn drukarskich Fiery Central, konto Dropbox lub do lokalizacji SMB albo (s)FTP. W miarę przetwarzania zadania przez różne moduły oprogramowanie może przesyłać powiadomienia e-mail informujące o aktualnym stanie.

Aby uzyskać informacje na temat folderu SmartFolder aplikacji Fiery JobFlow, zobacz Instalowanie oprogramowania Fiery JobFlow.

Aplikacja Fiery JobFlow jest instalowana na komputerze klienckim z systemem Windows i pełni rolę serwera Fiery JobFlow działającego pod kontrolą oprogramowania .

Fiery JobFlow Base to wersja aplikacji Fiery JobFlow dostępna bezpłatnie w ramach pakietu Fiery Extended Applications (FEA) w wersji 4.3 i nowszych. Fiery JobFlow Base obsługuje funkcje konwersji plików PDF, zbierania zadań, modułu Fiery Preflight, ulepszania obrazu i impozycji dokumentów oraz zapewnia elastyczne opcje przesyłania, archiwizacji i wydruku zadań. Można również eksportować, a następnie importować kolejności zadań w celu użycia ich na innym serwerze Fiery JobFlow.

Aby uzyskać informacje na temat instalowania aplikacji Fiery JobFlow, zob. Instalowanie oprogramowania Fiery JobFlow. Aby uzyskać informacje na temat wymagań systemowych, zob. http://resources.efi.com/FieryJobFlow/specifications.

Licencjonowana wersja aplikacji Fiery JobFlow umożliwia dodatkowo korzystanie z takich możliwości, jak kolejność zadań oparta na regułach, zaawansowany przebieg wstępny i edytowanie zadań PDF za pomocą programu Enfocus PitStop Pro, proces zatwierdzania w chmurze oraz stosowanie akcji względem zadań PDF przy użyciu aplikacji innych firm.

Ważne informacje na temat tego wydania oprogramowania Fiery JobFlow zawierają uwagi na temat wydania znajdujące się na stronie http://help.efi.com/jobflow/jobflow_releasenotes261.pdf#page=49.

Wersja2.6.1

Warunki użytkowania