Fiery JobFlow Help v2.5

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Tworzenie kolejności zadań

Kolejność zadań tworzy się poprzez dodawanie modułów. Do każdej kolejności zadań automatycznie dodawane są moduły Źródła danych wejściowych, Convert i Wydruk.

Oprócz modułów domyślnych dodawanych podczas tworzenia kolejności zadań można również dodać moduły Collect, Fiery Preflight, Image Enhance, Impose, Approve, Correct, Connect i Preflight. Aby uzyskać odpowiednie informacje, zob. Informacje dotyczące modułów.

 1. Kliknij znak plus znajdujący się obok nagłówka Przepływy pracy na karcie Przepływy pracy.
 2. Wpisz nazwę nowej kolejności zadań.
 3. Kliknij przycisk Utwórz.
 4. W przypadku modułu Źródła danych wejściowych kliknij przycisk Edytuj i wybierz lokalizacje z listy.

  Wyświetlone zostaną lokalizacje, w których zapisywany jest przepływ pracy.

  Obowiązują następujące zasady:
  • Można dodać maksymalnie pięć źródeł danych wejściowych.
  • Po module Input Sources można dodać moduł Connect, Convert lub oba te moduły zależnie od wymagań zadania.
  • Po module Input Sources można dodać wiele wystąpień modułu Connect z różnymi ustawieniami i parametrami zależnie od wymagań zadania.
 5. Dodanie modułu Convert umożliwia konwersję natywnych zadań do formatu obsługiwanego przez aplikację Fiery JobFlow z wykorzystaniem rozwiązania innej firmy. Określ parametry skryptu albo podręcznego folderu.
 6. Dodaj moduł Convert, jeśli zadanie wymaga konwersji do formatu PDF. W przypadku dodania modułu Convert można dodać dowolne inne moduły, ponieważ wszystkie one wymagają formatu PDF. Jeżeli zadanie nie wymaga stosowania formatu PDF, można usunąć moduł Convert, pominąć pozostałe moduły wymagające formatu PDF i wydrukować zadanie bezpośrednio przy użyciu wskazanej lokalizacji wydruku.
 7. Kliknij znak plus poniżej modułu Convert, aby dodać moduły Collect, Fiery Preflight, Image Enhance, Impose, Approve, Correct, Connect lub Preflight.

  Aby uzyskać informacje na temat ustawień, zobacz Ustawienia modułu Collect, Ustawienia modułu Impozycja, Ustawienia zatwierdzania zadań, Ustawienia modułu Correct, Ustawienia modułu Połącz i Ustawienia modułu Preflight.

 8. Określ ustawienia każdego modułu i kliknij przycisk Dodaj, aby dodać moduł do kolejności zadań.
 9. W okienku Wydruk wybierz jedną z następujących opcji: Fiery server, Fiery XF, Grupa drukarek serwera Fiery Central, Konto Dropbox, Lokalizacja SMB lub Lokalizacja (s)FTP.

  W przypadku wybrania opcji Fiery server wybierz ustawienie wstępne, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 10. Podczas tworzenia lub aktualizowania kolejności zadań można również wykonywać następujące czynności:
  • Dodawać reguły do każdego modułu, aby wywołać określoną akcję na podstawie statusu zadania (przyjęte lub odrzucone). Dostępne reguły to Archiwizuj zadanie, Wyślij e-mail, Przenieś zadanie, Kopiuj zadanie i Uruchom skrypt. Aby ustawić regułę, kliknij przycisk Dodaj, określ wyzwalacz (Jeśli) i akcję (To), a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Wyszukiwać określone funkcje, moduły lub ustawienia. Wprowadź kryteria wyszukiwania lub słowa kluczowe w polu Wyszukaj. Aby zapisać wyszukiwanie, kliknij przycisk Zapisz.
   W wynikach wyszukiwania zostaną wyświetlone wszystkie moduły z ustawieniami spełniającymi kryteria. Przykład: jeśli wprowadzisz termin „spad” w polu Wyszukaj, w wynikach wyszukiwania zostaną wyświetlone wszystkie moduły powiązane ze słowem kluczowym „spad”.
   Uwaga: Użytkownicy mogą wyświetlać tylko własne zapisane kryteria wyszukiwania.
  • Przeciągać i upuszczać pojedyncze zadania, zbiory plików lub archiwa (pliki .zip) z pulpitu komputera do kolejności zadań.
  • Usuwać kolejności zadań, nawet jeśli istnieją skojarzone z nimi zadania.
Warunki użytkowania