Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Připojení sledované složky k serveru Fiery server

Můžete zadat, vyhledat a vybrat některý z dostupných serverů Fiery servers, přidat je do Seznamu oblíbených položek v okně Připojit k serveru a vybrat server Fiery server ze Seznamu oblíbených položek.

 1. Chcete-li otevřít okno Připojit k serveru, klikněte na položku Vybrat napravo od pole Název serveru v okně Nastavení sledovaných složek.
 2. V okně Připojit k serveru můžete provést libovolnou z následujících akcí:
  • Chcete-li server Fiery server zadat pomocí názvu serveru, do pole Připojit k serveru zadejte IP adresu nebo název serveru. Zobrazí-li se výzva k zadání hesla, zadejte je a pak klikněte na tlačítko OK. Kliknutím na tlačítko Připojit se vrátíte do okna Nastavení sledovaných složek.

   Pokud zadáte IP adresu, v seznamu serverů se nejprve zobrazí to, co jste zadali, ale po ověření připojení se místo IP adresy v seznamu serverů zobrazí název serveru Fiery server.

  • Chcete-li vyhledat server Fiery server a připojit se k němu, kliknutím na ikonu Hledat () otevřete okno Hledat. V seznamu výsledků hledání vyberte Fiery server, klikněte na tlačítko Přidat a pak se kliknutím na tlačítko Připojit vraťte do okna Nastavení sledovaných složek.

  • Chcete-li se připojit k serveru Fiery server, který jste vybrali v seznamu Seznam oblíbených položek, vyberte v seznamu název serveru Fiery server, a pak se kliknutím na tlačítko Připojit vraťte do okna Nastavení sledovaných složek.

  • Chcete-li přidat zadaný Fiery server do Seznamu oblíbených položek, klikněte na znaménko plus.

  • Chcete-li odebrat server Fiery server ze Seznamu oblíbených položek, vyberte v seznamu název serveru Fiery server a pak klikněte na znaménko minus.

Podmínky použití