Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Zadání vlastností úlohy sledované složky

Vlastnosti úlohy pro sledovanou složku můžete zadat v okně Konzola Fiery Hot Folders.

  1. V okně Konzola Fiery Hot Folders dvakrát klikněte na sledovanou složku. Zobrazí se okno Nastavení sledovaných složek.
  2. Kliknutím na příkaz Definovat v nabídce Vlastnosti úlohy otevřete okno Vlastnosti úlohy.
    Poznámka: Ve výchozím nastavení může být pro některé možnosti tisku nastavena volba Zachovat nastavení dokumentu. Toto nastavení umožňuje zachovat vlastnosti, které jsou již v úloze definovány. Tato nastavení lze přepsat. Tato nastavení se vztahují na úlohy odeslané do sledované složky. Pokud pro vlastnosti úlohy vyberete možnost Výchozí nastavení, úlohy se vytisknou s výchozím nastavením serveru Fiery server. Pokud zvolíte předvolbu, úlohy se vytisknou s nastaveními zvolené předvolby. Další informace naleznete v části Použití předvoleb.
  3. Zadejte možnosti tisku v jednotlivých skupinách nebo vyberte předvolbu v seznamu Předvolby.
Podmínky použití