Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Konfigurowanie serwera WINS (rozpoznawanie nazw)

Istnieje możliwość określenia, czy serwer WINS ma być konfigurowany automatycznie czy ręcznie. Serwer WINS umożliwia użytkownikom uzyskanie dostępu do zasobów sieciowych na podstawie nazwy, a nie adresu IP.

Aby zezwolić serwerowi Fiery server na automatyczne konfigurowanie serwera WINS, adres IP serwera Fiery server musi być również automatycznie konfigurowany.

  1. W programie Configure wybierz kolejno Sieć > Adres IPv4.
  2. Obok opcji Konfigurowanie serwera WINS wybierz opcję Automatycznie lub Ręcznie.
  3. Po wybraniu opcji Ręcznie wpisz adres IP serwera Fiery server.

    Nazwa zostanie wyświetlona w sieci, gdy użytkownicy uzyskają dostęp do serwera Fiery server z wykorzystaniem protokołu SMB (Server Message Block). Nazwa ta jest taka sama jak nazwa serwera Fiery server.

  4. Zapisz zmiany.
Terms of Use