Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Konfigurowanie protokołu TCP/IP dla sieci Ethernet

Serwer Fiery server można skonfigurować tak, aby uzyskiwał swój adres IP automatycznie; można też ustawić adres ręcznie.

Uwaga: Serwer Fiery server zapamięta przypisane adresy IP nawet po późniejszym wyłączeniu protokołu TCP/IP. Jeżeli konieczne jest przypisanie adresu IP serwera Fiery server do innego urządzenia, najpierw należy ustawić adres serwera Fiery server na adres sprzężenia zwrotnego (127.0.0.1).

Serwer Fiery server wymaga niepowtarzalnego i prawidłowego adresu IP. Serwer Fiery server można skonfigurować tak, aby uzyskiwał swój adres IP automatycznie; można też ustawić adres ręcznie. Po umożliwieniu automatycznego uzyskiwania adresu IP przez Fiery server automatycznie uzyskiwany jest także adres bramy.

Aby automatycznie ustawić inne typy adresów IP, na przykład dla serwera DNS lub WINS, należy umożliwić serwerowi Fiery server automatyczne uzyskiwanie jego własnego adresu IP.

Zezwalanie serwerowi Fiery server na automatyczne uzyskiwanie jego adresu TCP/IP

Możesz zezwolić serwerowi Fiery server na automatyczne uzyskiwanie jego adresu IP, maski podsieci i adresu bramy domyślnej.

 1. W programie Configure wybierz kolejno Sieć > Adres IPv4.
 2. Ustaw opcję Konfiguruj adres IP na Automatycznie.
 3. Wybierz, czy serwer DNS i serwer WINS będą konfigurowane automatycznie czy ręcznie.
 4. Zapisz zmiany.
 5. Jeżeli w sieci wykorzystywane są adresy IPv6, wybierz opcję Sieć > Adres IPv6 i wybierz opcję Włącz adres IPv6.
  Uwaga: Obsługa IPv4 musi być włączona, aby umożliwić obsługę IPv6.
 6. Zapisz zmiany.

Ręczne ustawianie adresów TCP/IP dla serwera Fiery server

Aby ustawić ręcznie adresy TCP/IP, należy podać adres IP, maskę podsieci i adres bramy domyślnej.

 1. W programie Configure wybierz kolejno Sieć > Adres IPv4.
 2. Ustaw opcję Konfiguruj adres IP na Ręcznie.
 3. Wpisz adres IP, maskę podsieci i adres bramy domyślnej w odpowiednich polach.
 4. Wybierz, czy serwer DNS i serwer WINS będą konfigurowane automatycznie czy ręcznie.
 5. Zapisz zmiany.
 6. Jeżeli w sieci wykorzystywane są adresy IPv6, wybierz kolejno Sieć > Adres IPv6 i wybierz opcję Włącz adres IPv6.
  Uwaga: IPv6 wymaga włączenia obsługi IPv4.
 7. Zapisz zmiany.
Terms of Use