Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Konfigurowanie protokołów

Podczas określania ustawień protokołu TCP/IP można przypisać adres automatycznie z serwera DHCP lub BOOTP.

W przypadku użycia tej metody należy — przed skonfigurowaniem ustawień protokołu TCP/IP dla sieci Ethernet, serwera DNS, serwera WINS, zabezpieczeń, protokołu IPsec lub certyfikatów — upewnić się, czy uruchomiony jest odpowiedni serwer.

Terms of Use