Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

İletişim bilgilerini belirtme

Fiery server ve yazdırma cihazı için destek sağlayan kişiler için iletişim bilgilerini belirtebilirsiniz.

  1. Configureʼdan, Fiery sunucusu seçeneğini ardından Fiery desteği iletişim bilgileri veya Yazıcı desteği iletişim bilgileri seçeneğini belirleyin.
  2. Mevcut alanlara iletişim bilgilerini yazın.
    Not: Bu alana girmiş olduğunuz iletişim bilgileri Cihaz merkeziʼndeki WebTools ve Command WorkStation öğelerinde de görüntülenir.
  3. Değişikliklerinizi kaydedin.
Terms of Use