Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Sunucu kurulumu

Fiery server öğesinde mevcut olan ayarları gözden geçirmek için Configuration sayfasını yazdırın. Genel ayarları belirtme, iş seçeneklerini ayarlama, Yönetici ve Operatör şifrelerini yapılandırma, İş günlüğünü yönetme ve JDF ayarlarını belirtme gibi görevleri gerçekleştirebilirsiniz.

Terms of Use