Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

VDP ayarlarını yapılandırma

Değişken veri baskısı (VDP) tarafından kullanılan nesneler için FreeForm işlerine ve ağ konumlarına (yollar) önceden ayrıştırılacak kayıt sayısını belirleyebilirsiniz.

 1. Configure'den RIP > VDP öğesini seçin.
 2. Bir iş bekletilirken incelenecek kayıt sayısını belirleyin.

  Bir sayı yazarsanız, Fiery server bu sayı kadar kaydı örnek olarak inceleyerek kayıt uzunluğunun kayıtlar arasında tutarlı olup olmadığını belirler. Bu örnekteki kayıtlar aynı uzunluğa sahipse, Fiery server işteki tüm kayıtların aynı uzunluğa sahip olduğunu varsayar.

  Fiery server herhangi bir kaydın farklı bir uzunluğa sahip olduğunu algılarsa (Tüm kayıtlar öğesini seçmeniz veya bir örnek sayısı belirlemeniz fark etmeksizin), Fiery server işleme veya yükleme amaçları için gerekli olduğunda tüm kayıtları inceler. Fiery server, bekleme süresinde örnek kayıtlar arasında herhangi bir farklı uzunluk algılamazsa, ancak daha sonra farklı bir uzunluğa sahip ardışık bir kayıt algılarsa kullanıcıdan bir eylem gerçekleştirmesi istenir.

 3. Fiery server öğesinin ortak nesneler için arama yaptığı ağ yollarını belirlemek üzere Ekle'ye tıklayın.
 4. Görünen pencereye yol adını yazın.

  Yolun adını yazarken, eşlenen sürücü biçimini (ör. Z:\klasör) ya da bir UNC (ör. \\bilgisayar adı\klasör) kullanın.

 5. Yol, kimlik doğrulaması gerektiren bir bilgisayarda bulunursa Uzak sunucu kimlik doğrulaması'nı seçin, ardından uygun kullanıcı adını ve şifreyi girin.
 6. Tamam'a tıklayın.
 7. Daha fazla yol eklemek için Ekle'ye tıklayın ve bu adımları tekrarlayın.
 8. Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.
Terms of Use