Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

RIP ayarlarını yapılandırma

Dosyaların Fiery server tarafından nasıl işlendiğini belirlemek için ayarları belirtin.

Terms of Use