Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Ręczne konfigurowanie daty i godziny

Funkcja Ustawienia regionalne umożliwia ręczne wybranie strefy czasowej oraz ustawień czasu letniego i zimowego.

  1. W programie Configure wybierz kolejno Serwer Fiery > Ustawienia regionalne.
  2. Podaj datę i godzinę.
Terms of Use