Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Konfiguracja serwera

Wydrukowanie strony Konfiguracja w celu sprawdzenia aktualnych ustawień serwera Fiery server. Można wykonywać czynności takie, jak określanie ustawień ogólnych, ustawianie opcji zadań, konfigurowanie haseł administratora i operatora, zarządzanie dziennikiem zadań i określanie ustawień JDF.

Terms of Use