Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Konfigurowanie zabezpieczeń PostScript

Zabezpieczenia PostScript ograniczają dostęp do oprogramowania, czcionek, plików kolorów i zadań na serwerze Fiery server.

Usuń zaznaczenie tej opcji, aby zainstalować czcionki za pomocą narzędzia do pobierania czcionek PostScript.
  1. W programie Configure wybierz opcję Zabezpieczenia.
  2. Zaznacz pole wyboru Zabezpieczenia PostScript.
Terms of Use