Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Konfigurowanie protokołu IPsec (Internet Protocol Security)

Jeżeli komputery użytkowników obsługują protokół IPsec, można włączyć na serwerze Fiery server odbieranie zaszyfrowanych informacji od użytkowników.

  1. W programie Configure wybierz Zabezpieczenia > IPSec.
  2. Wybierz opcję Włącz IPSec.
  3. Aby zdefiniować klucz wstępnie współdzielony, wpisz go w polu Klucz wstępnie współdzielony.

    Po zdefiniowaniu klucza wstępnie współdzielonego wszystkie odbierane dane przesłane z wykorzystaniem protokołu IPsec muszą zawierać ten klucz.

  4. Zapisz zmiany.
Terms of Use