Fiery Impose Plus v1.0

Gezintiyi göster/gizleÖnceki konuSonraki konuPaylaşYazdırPDF

Fiery Impose Plus

Fiery Impose Plus, özel yazdırma ve ciltleme ihtiyaçları için yükleme düzenleri uygular. Fiery Impose Plus uygulamasını kullandığınızda değişken veri baskısı işlerini de yükleyebilirsiniz.

Fiery Impose Plus şunları yapmanızı sağlar:

  • Tek bir yaprağa birden fazla sayfayı yerleştirebilir ve bir yaprağa kaç satır ve sütundan oluşan sayfaların yerleştirileceğini belirleyebilirsiniz. Ortak yüklemeler için ön tanımlı düzenleri kullanabilir veya özel düzenler oluşturabilirsiniz.

  • Sayfaların bir yaprak üzerindeki yerleşimini ayarlayabilirsiniz. Fiery Impose Plus düzeni katlamaların, kesmelerin ve yazıcı işaretlerinin bulunduğu diğer öğelerin konumunu belirler.

Command WorkStation öğesinden Fiery Impose Plus ögesine erişebilir ve bu uygulamaları Fiery Preview penceresinde açabilirsiniz.

Adobe Acrobat Pro, geçerli bir Fiery Impose Plus lisansı ile ayrı kit olarak kullanılabilir. Kit içerisinde verilen Acrobat sürümünün kullanılması önerilir.

Adobe Acrobat Pro ögesini yükleme hakkında daha fazla bilgi için kitteki yükleme talimatları belgesine göz atın.

Fiery Impose Plus, hem Windows hem de Mac OS bilgisayarlarda desteklenir. Sistem gereksinimleri ile ilgili bilgi için bkz. Fiery server için Yapılandırma ve Kurulum.

Fiery Impose Plus lisansı

Impose Plus ögesinin tüm özelliklerini kullanabilmeniz için iş istasyonunuzda etkin bir Fiery Impose Plus lisansı olması gerekir.

Kullanım Şartları