Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Navigatie verbergen of weergevenVorige onderwerpVolgende onderwerpDelenAfdrukkenPDF

Controleren op gescande inhoud

Wanneer u een PDF-document in Fiery JobMaster invoegt, wordt het document standaard gecontroleerd op gescande inhoud.

Als ingevoegde PDF-documenten gescande inhoud bevatten en de voorkeursinstelling voor het controleren van gescande inhoud is ingeschakeld, wordt u in een bericht gevraagd of u de gescande afbeeldingen wilt bekijken en bewerken. Alleen pagina's met gescande afbeeldingen worden voor bewerking voor u weergegeven. Zowel het controleren op gescande inhoud als het weergeven van het bericht voor gescande inhoud is een voorkeursinstelling die u kunt uitschakelen.

Opmerking: Als u een document naar Paginaweergave sleept, wordt het document in Fiery JobMaster niet gecontroleerd op gescande inhoud.
  1. In Windows selecteert u Bewerken > Voorkeuren. In Mac OS bevinden de voorkeuren zich onder het menu Fiery Command WorkStation in het venster Fiery Impose of Fiery JobMaster.
  2. Selecteer JobMaster in de kolom links.
  3. Schakel het selectievakje naast Ingevoegde PDF-documenten controleren op gescande inhoud en/of Bericht over gescande inhoud weergeven in.
Als Controleren op gescande inhoud is uitgeschakeld, wordt het bericht over gescande inhoud niet weergegeven, ongeacht de instelling voor Bericht weergeven, omdat in Fiery Impose niet bekend is dat er gescande inhoud is.
Gebruiksrechtovereenkomst