Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Aplikacja Fiery Compose

Oprogramowanie Fiery obsługujące przygotowywanie do druku integruje pracochłonne czynności w zakresie przygotowywania dokumentów na poziomie arkusza i strony w pojedynczy interfejs graficzny.

Te zintegrowane funkcje przygotowywania zadań zapewniają następujące tryby pracy, w zależności od dostępnej licencji klienta:

  • Aplikacja Fiery JobMaster zawiera zaawansowane narzędzia do przygotowywania zadań w formacie PDF, obejmujące funkcje skanowania, tworzenia i wstawiania zakładek, numerowania stron, tworzenia rozdziałów i edycji na późnym etapie. Obejmuje ona wszystkie funkcje aplikacji Fiery Compose.

  • Aplikacja Fiery Impose pozwala stosować układy impozycji do zadań w celu obsługi niestandardowego drukowania, oprawy i przycinania. Aplikacja Fiery Impose umożliwia także stosowanie impozycji w zadaniach obejmujących zmienne dane i zapisywanie zadań poddanych impozycji jako plików PDF.

  • Aplikacja Aplikacja Fiery Compose umożliwia definiowanie podziału zadania na rozdziały i zakresów drukowania stron na różnych typach nośników, wstawianie pustych nośników między stronami oraz wstawianie zakładek zawierających etykiety tekstowe (jeśli drukarka obsługuje funkcję drukowania zakładek).

  • Aplikacja Preview umożliwia uzyskiwanie podglądu zadania przed jego przetworzeniem. Jest to standardowa funkcja programu Command WorkStation. Użytkownicy mogą tworzyć plik próbny każdej powierzchni arkusza przed rozpoczęciem przetwarzania zadania. Interfejs graficzny dynamicznie aktualizuje informacje na podstawie zmian wprowadzanych w odniesieniu do dokumentów przygotowywanych do druku.

Aplikacje Fiery obsługujące przygotowywanie do druku są przeznaczone dla komputerów zarówno z systemem Windows, jak i Mac OS. Aby uzyskać informacje na temat wymagań systemowych, patrz Konfiguracja i instalacja serwera Fiery Server.

Warunki użytkowania