Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Navigatie verbergen of weergevenVorige onderwerpVolgende onderwerpDelenAfdrukkenPDF

Fiery Impose openen

U kunt Fiery Impose rechtstreeks openen vanuit Command WorkStation of vanuit het dialoogvenster Taakeigenschappen voor een geselecteerde taak.

Opmerking: U kunt een PostScript-bestand, Adobe PDF-bestand (Portable Document Format) of VDP-bestand openen, mits het bestand de status in wachtrij geplaatst/geblokkeerd heeft.

Een taak de status In wachtrij geplaatst/Geblokkeerd geven

U kunt een taak slechts openen in Fiery Impose als deze de status In wachtrij geplaatst/Geblokkeerd heeft.

Kies een van de volgende mogelijkheden:
 • Als de taak de status Verwerkt/Geblokkeerd heeft, selecteert u de taak in de lijst Geblokkeerd en klikt u op Acties > Raster verwijderen.

  Als u een taak met de status Verwerkt/Geblokkeerd selecteert en Acties > Voorbeeld kiest, wordt de taak geopend in het venster Rastervoorbeeld.

 • Als de taak de status Afgedrukt heeft, selecteert u de taak in de lijst Afgedrukt en klikt u op Acties > Blokkeren.

Fiery Impose openen vanuit Command WorkStation

U kunt een taak openen in Fiery Impose rechtstreeks vanuit Command WorkStation.

 1. Selecteer een in wachtrij geplaatste/geblokkeerde taak in de lijst Geblokkeerd van Command WorkStation.
 2. Kies Acties > Impose.

Fiery Impose openen vanuit Taakeigenschappen

Wanneer u een taak opent in het venster Fiery Impose vanuit Taakeigenschappen, wordt de taak in lijnweergave weergegeven in het deelvenster Velweergave. Compose-instellingen en opties voor gebruiksdoelen in het deelvenster Instellingen zijn niet beschikbaar.

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:
  • Selecteer een in wachtrij geplaatste/geblokkeerde taak in de lijst Geblokkeerd.

  • Als het om een overdrachtmap gaat, klikt u op de overdrachtmap in de Fiery Hot Folders-console.

 2. Klik op Acties > Eigenschappen.
 3. Klik op het tabblad Opmaak en klik vervolgens op Impose.
 4. Klik op Impose-sjablonen bewerken.
Gebruiksrechtovereenkomst