Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Navigatie verbergen of weergevenVorige onderwerpVolgende onderwerpDelenAfdrukkenPDF

Voorbeeld van een ingeslagen taak weergeven

In het venster Voorbeeld van Command WorkStation kunt u velafmetingen weergeven en door de vellen van een ingeslagen taak navigeren.

Wanneer u in Command WorkStation een taak kiest om in te slaan, wordt de taak geopend in het venster Voorbeeld. In het deelvenster Velweergave worden taken weergegeven als miniaturen van het vel. Hierbij wordt de inhoud getoond of is een lijnweergave te zien. Als u een pagina in Paginaweergave selecteert, wordt deze ook geselecteerd in Velweergave.

Raadpleeg Fiery-voorbeeld voor meer informatie over het weergeven van voorbeelden van taken in Command WorkStation.

Velafmetingen weergeven en meten

Gebruik het gereedschap Afmetingen om de basisafmetingen van het vel weer te geven, om de afstand vanaf een punt van oorsprong tot een specifieke hoek of rand van de pagina en het vel te bepalen en om het punt van oorsprong (referentiepunt) te wijzigen.

  1. Klik op het pictogram Afmetingen.
  2. Verplaats de cursor over een pagina om vooraf bepaalde Hot Spots te doen verschijnen.

    De Hot Spots worden aangegeven door horizontale of verticale rode streepjeslijnen.

  3. Druk op de Ctrl-toets (Windows) of de Cmd-toets (Mac OS X) en wijs en klik om een pagina te selecteren.

    De negen mogelijke referentiepunten voor de pagina worden weergegeven.

  4. Klik om een gewenst referentiepunt te selecteren. Als het geselecteerd is, wordt het referentiepunt weergegeven als een rood vierkantje.

Vellen van ingeslagen taken weergeven

U kunt de vellen van ingeslagen taken weergeven en door de weergave navigeren door slepen of door het invoeren van een velnummer.

Kies een van de volgende mogelijkheden:
  • Sleep met het gereedschap Slepen om door de vellen van de taak te bladeren.

  • Klik op de weergave van het Vel-nummer onder aan de weergave Vel en voer vervolgens een velnummer in in het dialoogvenster Ga naar vel.

Gebruiksrechtovereenkomst