Fiery JobFlow

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Generowanie raportów dotyczących zadań

Można wyświetlać raporty dotyczące zadań, w których wystąpiły błędy lub pomyślnie przetworzonych zadań.

Jeśli przetwarzanie zadania nie powiedzie się z powodu błędu, informacje dotyczące błędów zostaną wyświetlone na liście Zadania z błędami na karcie Zadania. W przypadku błędu zadania na etapie działania modułów Fiery Preflight, Preflight lub Correct można wyświetlić raport wygenerowany odpowiednio przez serwer Fiery server lub aplikację Enfocus PitStop Pro. Aby wyświetlić użytą kolejność zadań, kliknij nazwę zadania na karcie Zadania.

  1. Wybierz kartę Zadania.
  2. Wybierz kartę Informacje ogólne.
  3. Wybierz zadanie, które zakończyło się niepowodzeniem, na liście Zadania z błędami, lub przetworzone zadanie na liście Ukończone zadania.
  4. Kliknij łącze Raport.

    Raport można również wyświetlić z poziomu karty Wszystkie zadania.

Terms of Use