Fiery JobFlow

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Eksportowanie zasobów

Zasoby zaimportowane do aplikacji Fiery JobFlow można eksportować w celu późniejszego wykorzystania.

Zasoby można wyeksportować, korzystając z karty Administrator > Zasoby > Zasoby. Zasoby dostępne do wyeksportowania są wyświetlane w dolnej sekcji karty Zasoby.
  1. Aby wyeksportować pojedynczy zasób, zaznacz pole wyboru danego zasobu, a następnie kliknij ikonę Eksportuj w nagłówku sekcji. Zasób zostanie pobrany jako folder skompresowany do folderu Pobrane. Po pobraniu masz możliwość otwarcia folderu albo wyświetlenia lokalizacji, do której został pobrany.
  2. Aby wyeksportować wiele zasobów, zaznacz pola wyboru obok odpowiednich zasobów, a następnie kliknij ikonę Eksportuj w nagłówku sekcji. Zasoby zostaną pobrane jako folder skompresowany do folderu Pobrane. Możesz otworzyć folder, aby wyświetlić listę wyeksportowanych zasobów.
Uwaga: Nie można eksportować pakietów Connect (w formacie .zip).
Terms of Use