Fiery JobFlow

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Wyświetlanie zadań

Można wyświetlać zawartość każdego zadania oraz informacje o stanie zadań w miarę ich przetwarzania przez różne moduły w kolejności zadań.

Aby wyświetlić zadania, wykonaj następujące czynności:

Na karcie Informacje ogólne:
  • Kliknij nazwę zadania, aby wyświetlić jego stan przetwarzania przez różne moduły.
  • Kliknij łącze Zadanie, aby wyświetlić zawartość danego zadania.
Na karcie Wszystkie zadania:
  • Kliknij nazwę zadania, aby wyświetlić jego stan przetwarzania przez różne moduły.
  • Kliknij ikonę Zadanie w prawym krańcu wiersza, aby wyświetlić zawartość zadania.
    Uwaga: Ikona Zadanie zostanie wyświetlona po przesunięciu wskaźnika myszy na wiersz zadania.
Terms of Use