Fiery JobFlow

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Uprawnienia użytkowników

Uprawnienia użytkowników w aplikacji Fiery JobFlow mają różne poziomy dostępu do serwera.

  • Administrator: posiada pełny dostęp do wszystkich funkcji aplikacji Fiery JobFlow takich jak określanie wszystkich ustawień menu Administrator, przesyłanie i zarządzanie zasobami, tworzenie kolejności zadań i edytowanie oraz usuwanie zadań wszystkich użytkowników. Ponadto Administrator może zatwierdzać zadania w ramach aplikacji Fiery JobFlow.

    Hasło dla administratora jest konfigurowane podczas procesu instalacji i aktywacji.

  • Operator: przesyła zadania, tworzy kolejność zadań oraz może edytować i usuwać dowolną utworzoną przez siebie kolejność zadań. Operator może również usuwać zadania. Operator może przeglądać zasoby oraz inne ustawienia w menu Administrator, ale nie może wprowadzać zmian.

  • Gość: przesyła zadania i przegląda postęp swoich zadań na serwerze Fiery JobFlow. Gość nie widzi menu Administrator.

  • Recenzent zewnętrzny: zatwierdza lub odrzuca zadania z dowolnego miejsca. Recenzenci zewnętrzni nie mają bezpośredniego dostępu do serwera aplikacji Fiery JobFlow, lecz otrzymują od administratora aplikacji Fiery JobFlow wiadomości e-mail z prośbą o sprawdzenie zadania. Recenzenci zewnętrzni mogą zatwierdzić/odrzucić zadanie, mając wgląd w treść zadania i dowolny powiązany raport dotyczący przebiegu wstępnego.

Uwaga: Jacykolwiek użytkownicy z bezpośrednim dostępem do serwera aplikacji Fiery JobFlow mogą być wyznaczeni jako recenzenci wewnętrzni.
Terms of Use