Fiery JobFlow

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Monitorowanie zadań

Aby monitorować zadania, należy wybrać na karcie Zadania opcję Informacje ogólne lub Wszystkie zadania.

Na kartach Informacje ogólne i Wszystkie zadania są wyświetlane różne stany zadań.

Możliwe stany zadań to:
 • Zadania w kolejce,
 • Zadania w toku,
 • Zebrane zadania,
 • Zadania z błędami,
 • Zadania oczekujące na zatwierdzenie,
 • Ukończone zadania.

Karta Informacje ogólne zawiera informacje na temat statusu zadań aktualizowane w czasie rzeczywistym. Różne stany zadania są wyświetlane w okienkach. Każde okienko zawiera dwa stany zadań. Można kliknąć nagłówek okienka, aby przełączyć widok stanów zadania. Zadania z błędami i zadania ukończone można usuwać, klikając ikonę Usuń. Aby usunąć przetwarzane zadanie w toku, w kolejce, zebrane lub oczekujące na zatwierdzenie, należy anulować zadanie, a następnie je usunąć.

Na karcie Wszystkie zadania znajdują się informacje o stanach różnych zadań (na oddzielnych kartach). Karta Wszystkie zadania zawiera również dodatkowe informacje na temat zadań, dotyczące między innymi źródła danych wejściowych i daty przesłania lub ukończenia. Można zapisywać zapytania wyszukiwania dotyczące zadań, co ułatwia uzyskiwanie dostępu do często używanych zadań i zarządzanie nimi. Kryteria wyszukiwania są zapisywane oddzielnie dla każdego użytkownika.

Na kartach Informacje ogólne i Wszystkie zadania znajdują się łącza umożliwiające wyświetlanie następujących danych:
 • Zadanie: Można kliknąć nazwę zadania, aby wyświetlić informacje o postępie przetwarzania zadania przez różne moduły w wybranej kolejności zadań. Aby uzyskać informacje, zobacz Wyświetlanie zadań.
 • Raport: Jeśli zadanie jest przetwarzane w kolejności zadań w module Fiery Preflight, Preflight lub Correct, zostanie wygenerowany raport. Raport można wyświetlić, klikając łącze Raport. Aby uzyskać informacje, zobacz Generowanie raportów dotyczących zadań.
 • Ignoruj błąd: Akcja ignorowania błędu jest dostępna w przypadku zadań z błędami. Można wybrać tę opcję, aby zignorować błąd i ukończyć przetwarzanie zadania. Aby to zrobić, wybierz polecenia Zadania > Informacje ogólne > Zadania z błędami > Ignoruj błąd lub Zadania > Wszystkie zadania > Zadania z błędami > Ignoruj błąd.
 • Prześlij ponownie: Przetworzone (ukończone) zadanie można ponownie przesłać do lokalizacji wyjściowej. Dzięki tej funkcji można uniknąć ponownego wysyłania zadania. Aby to zrobić, wybierz polecenia Zadania > Informacje ogólne > Wyślij ponownie lub Zadania > Wszystkie zadania > Ukończone zadania > Wyślij ponownie.
 • Ponów: Akcja ponawiania jest dostępna w przypadku zadań zakończonych niepowodzeniem. Aby ponownie wysłać zadanie za pośrednictwem modułu, który zakończył weryfikację niepowodzeniem, należy wybrać polecenia Zadania > Informacje ogólne > Ponów lub Zadania > Wszystkie zadania > Zadania z błędami > Ponów. Moduł, który zakończył weryfikację niepowodzeniem, zostanie uruchomiony przez aplikację Fiery JobFlow, a zadanie przeniesione do następnego modułu (jeżeli nie zwraca błędu). Dzięki tej funkcji można uniknąć ponownego wysyłania zadania.
Terms of Use